Müük ja lisainfo: Aivar Villemson , T: +372 503 3902, E: aivar.villemson@laam.ee, Helen Villemson, T: + 372 551 4930, E: helen.villemson@laam.ee
EHITUSINFO 2019-11-25T07:57:11+00:00

Ehitusinfo

Ehituse peatöövõtja

Energiamaja OÜ

Energia ja hoone sisekliima

Energia, selle kallinemine ja säästmine on aktuaalne igas eluvaldkonnas, eriti aga just kinnisvara osas.  Hoonete energiakulu on üks suuremaid kuluallikaid kinnisvaraobjektide puhul ning energia kallinemisega seoses on see kujunenud ka üheks olulisemaks kuluartikliks perekondade  eelarvest.

Energiatõhususe vallas orienteerumiseks on suureks abiks hoonete energiatarbimise miinimumnõuded ja energiamärgis. Energiamärgis on ka hoone kvaliteedi näitaja, sest kõrgem klass selles vallas annab tunnistust ka kvaliteetsest ehitusest.

Ka tervise seisukohast lähtudes on oluline, et hoone oleks kvaliteetselt ja energiatõhususe normidele vastavalt ehitatud, sest lisaks energia säästmisele on oluline ka hea sisekliima, mis tähendab normikohast õhuvahetust, õhuniiskust, ühtset temperatuuri ja külmasildade puudumist. Lisaks ka normidele vastav valgus- ja müratase.

Sõnajala tee ridaelamute energiatõhusesarv on arvestuslikult 120 kWh/m2a hoone on projekteeritud B energiaklassi, mille järgi oleks ühe ridaelamuboksi keskmine mõõdetud energiakulu küttele ca 25 eurot keskmiselt kuus.

*Täpsem energiakulu sõltub pereliikmete arvust ja tarbimisharjumustest.

Hoone välispiirete soojajuhtivused:

I korruse ja II korruse välisseinad – 0,14 (W/(m²K))

Katuslaed – 0,10 (W/(m²K))

I ja soklikorruse põrandad – 0,17 (W/(m²K))

Aknad ja välisuksed <1,0 (W/(m²K))

Asendiplaaniline lahendus

Sõnajala tee 6 krundile on planeeritud kolm  2-korruselist ridaelamut. Projekteeritavad ehitised paiknevad kinnistul detailplaneeringuga ette antud  ehitusalas.

Ridaelamute kaugused naaberhoonestusest vastavad TP3 elamu nõuetele. Sissesõit krundile toimub vastavalt detailplaneeringule Sõnajala teelt. Kinnistule on planeeritud 39 parkimiskohta, millele lisaks on 26 garaažiboksi.

Elamu vee-, kanalisatsiooni-, elektritrassid ühendatakse tänava trassidega.

Arhitektuurne lahendus

Vastavalt kehtivale detailplaneeringule on kinnistule määratud ehitusõigus kolmele ridaelamule ja korterite arvuga 36 korterit. Projekteerimisel on aluseks võetud elurajooni  miljööd ning detailplaneeringuga etteantud tingimusi.

Sissepääsud ridaelamusse on ühiskasutuses olevalt juurdepääsualalt. Projekteeritavad hooned on 2-korruselised.  Hoone iga korteri põhikorrusel asuvad elutuba/köök, panipaik/tehnoruum, hall ja WC. Teisel korrusel paiknevad hall, kolm magamistuba, vannituba. Lisaks kuulub iga korteri koosseisu eraldi väljast sissepääsuga garaažiboks.

Hoonete fassaadid on lakoonilised. Seinte viimistlusmaterjalidena on kasutatud Benders Carisma katusesindlit,  aksendiks termotöödeldud voodrilauda ja klaaspindasid. Fassaadides kasutatud puhtad pinnad annavad hoonele visauaalse massiivsuse ja püsivustunde. Klaas-, puitviimistlus loovad elavust ning värskust.

Konstruktsioonid

 • Vundament on kergplokkidest lintvundament monoliitsel raudbetoon taldmikul 200×600 mm.
 • Välisseinteks on 240 mm puitkarkassil seinaelemendid kaetud seestpoolt kipsplaadiga 13 mm.
 • Soojustuseks 2×100+50 mm villa. Välisviimistluseks osaliselt fassadikivi ning osaliselt termotöödeldud puitlaudis. Siseviimistluseks seinad pahteldatakse ja värvitakse. Piirde soojajuhtivus U<=0.16W(m2K)
 • Boksidevahelised seinad on 2×120 mm puitkarkassil seinaelementidest, kaetud seestpoolt kipsplaadiga 2×13 mm. Heliisolatsiooniks on vill.
 • Boksisisesed kandeseinad on 120 mm puitkarkassil seinaelemendid kaetud mõlemalt poolt kipsplaadiga 13 mm. Heliisolatsiooniks on 2×150 mm villa.
 • Mittekandvad seinad on teraskarkassil 66 mm kaetud mõlemalt poolt kipsplaadiga 13 mm. Heliisolatsiooniks on 66 mm villa. Viimistlus on kas värv või tapeet.
 • Põrand on betoonpõrandad. Soojustuseks vahtplast 150 mm. Piirde soojajuhtivus U<=0.15W(m²K).
 • Vahelagi on puittaladel puitpaneelidest. Heliisolatsiooniks on min 100 mm villa, kaetud kipsplaadiga 13 mm. Lagede viimistluseks on värv.
 • Katuslagi on katusefermidel. Soojustuseks on 450-500 mm villa. Katuse katteks on SBS rullmaterjal.  Piirde soojajuhtivus U<=0.11W(m²K).

Välisviimistlus

 • Hoone välisseinad on osaliselt kaetud fassaadikivi, hall, c00028.
 • Hoone välisseinad on osaliselt kaetud termotöödeldud püstprofiilvooderlaudisega 21×12.
 • Aknad on plastaknad, toon: väljast hall RAL 7024, seest valged.
 • Katusekatteks on hallikas SBS rullmaterjal.
 • Akna- ja räästaplekid on tumehallid, toon RR23.
 • Hoone sokkel on krohvitud tumehalli krohviga.
 • Korsten, viimistlusplekid on tumehallid, toon RR23.
 • Terrassi puitdetailid on Siberi lehisest, terrassilaud: Decking 30X140 mm.

Elektrivarustus

Sõnajala tee 6/3 kinnistule on välja ehitatud liitumiskilp mõõtesüsteemide ja peakaitsmetega 3×20 A igale korterile.

Veevarustus ja kanalisatsioon

Ridaelamu saab veevarustuse Sõnajala teel olevast veetrassist,  millele on paigaldatud liitumispunktiks kinnistu piirile maakraan..

Ridaelamu reoveed juhitakse Käokella teel olevasse ühiskanalisatsiooni, millele on paigaldatud liitumispunktiks kinnistu piirile kanalisatsioonikaev.

Küte ja ventilatsioon

Elamu kütmine lahendatakse  gaasiküttega  küttesüsteemi baasil. Hoonesse on ette nähtud vesiküttega põrandaküttetorustik esimesel korrusel ja teise korruse pesuruumis. Teise korruse eluruumides on radiaatorid.

Siseõhu kvaliteet ja energiatõhusus tagatakse soojustagastusega sundventilatsiooniga.

Tuleohutus

Hoone konstruktsioonide lahendamise  aluseks on ” Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded ” (Vabariigi Valitsuse määrus nr. 315  27 okt. 2004 a.) esitatud tingimused.

Hoone kasutusviis: Ridaelamu 1 kasutusviis

Hoone tulepüsivusklass: TP3.

Hoone  korruselisus: 2 korrust

Hoonete  maksimumkõrgus  tuletõrjetehnilises mõttes: Hmax =~ 7,1 m < Hmax, lub.= 8 m.

Antud ehitise ja selle osade, kaasa arvatud välisviimistluse , siseviimistluse ja  tuulutusvahe  tuletundlikuse klassinõue on D- s2, d2.

Hoone katusekatete nõutav tulepüsivusklass: B roof

Kõikide materjalide tuleohtutus peab vastama vähemalt klassile D

Hoone varustamine välise tulekustutusveega on lahendatud piirkondlikust tuletõrjehüdrandist mis paikneb  ca 50 m kaugusel hoonest.

Tuletõkkesektsioonid ja nende piirdekonstruktsioonid. Projekteeritavas hoones moodustab iga korter eraldi iseseisva tuletõkkesektsiooni tarindite tulepüsivusega EI 30.

Evakuatsioon

Igast korterist on kaks pääsu õue ja avatavad aknad, mida saab kasutada hädaväljapääsudena. Projekteeritud evakuatsioonipääsude minimaalkõrguseks on 2100 mm.

Projekteeritud hoone väljumistee maksimaalne pikkus on 20 m < lubatud väljumistee maksimaalne pikkus 30 m. Evakuatsiooniteedel kasutatakse lukke, mida saab seestpoolt ilma võtmeta avada.

Pääsuks katusele on ette nähtud hoone fassaadile paigaldatav katuseredel. Hoone katused on käidavad.