Müügitingimused

  • Kõik müügihinnad sisaldavad käibemaksu selle seadusega kehtivas määras.
  • Ridaelamu bokside müügiks sõlmitakse ostjaga Võlaõiguslik ostu-müügileping, mille sõlmimise eelduseks on sissemakse 15% müügihinnast. Ülejäänud 85% tasutaks ridaelamuboksi valmimisel ja korteriomandi asjaõiguslepingu sõlmimisel.

Lepingu hinnas sisaldub:

  • Ridaelamuboksi lõplik valmidus vastavalt projektdokumentatsioonile ning siseviimistlusspetsifikatsioonile.
  • Tasu tehnovõrkude rajamise ja nendega liitumise eest sisaldub müügihinnas (elekter, vesi, kanalisatsioon, gaasiküte, drenaaž).
  • Haljastus, välisvalgustus ja kõnniteed vastavalt projektile ning mahus vastavalt kinnistule ettenähtud hoonete valmimisele sisaldub müügihinnas.
  • Koduvalvesüsteemi valmidus.
  • 1 panipaik ja 2 parkimiskohta vastavalt ridaelamuboksile.
  • Andmeside, kaabeltelevisiooni, koduautomaatika lisavõimalused (põhiosalt valmis, kütte ja ventilatsiooni osas), telefoniside ja valveside valmidus;
  • Energiamärgis A-klass.

 Lepingu hinnas ei sisaldu:

  • Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasud ja riigilõiv (tasub ostja).
  • Liitumistasud andme- ja telefoniside, kaabeltelevisiooni ja turvafirma valvesüsteemiga liitumiseks

Seatakse kasutuskord ühiskasutatavatele aladele, sissesõiduteele, parkimiskohtadele ja prügikastide alale.